top of page

Taisyklės ir sąlygos

VIEŠASIS PASIŪLYMAS

RB Premiere Capital Holding SIA.

1. bendrosios nuostatos.

1.1. Pagal Latvijos Respublikos civilinį kodeksą šis dokumentas yra viešasis pasiūlymas (toliau - pasiūlymas), o toliau nurodytų sąlygų priėmimo atveju asmuo, priimantis šį pasiūlymą, už užsakymą sumoka pagal šios sutarties sąlygas.

1.2. Pirkėjo užsakymo patvirtinimas Pardavėjo interneto svetainėje yra pasiūlymo priėmimas, kuris prilyginamas sutarties sudarymui pasiūlyme nustatytomis sąlygomis.

1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina savo sutikimą su šios sutarties sąlygomis pažymėdamas langelį "Sutinku su asmens duomenų tvarkymu ir pasiūlymo sąlygomis".

Jei Pirkėjas nesutinka, Sutartis laikoma nesudaryta.

1.4. Ši sutartis sudaroma tarp "RB Premiere Capital Holding" SIA (toliau - Pardavėjas), kuriai priklauso internetinė parduotuvė www.yoler.shop, ir internetinės parduotuvės paslaugų vartotojo (toliau - Pirkėjas) ir nustato internetinės parduotuvės svetainės pirkimo sąlygas.

1.5. Terminai ir apibrėžtys.

Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šiame pasiūlyme toliau nurodytos sąvokos turi toliau nurodytą reikšmę ir yra neatskiriama jo dalis:

"Pasiūlymas" - Pardavėjo viešas pasiūlymas, skirtas bet kuriam asmeniui, sudaryti su juo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau - Sutartis) esamomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

"Pirkėjas" - fizinis (turintis visišką teisnumą ir reikiamus įgaliojimus) arba juridinis asmuo, kuris sudaro sutartį su Pardavėju pasiūlyme nurodytomis sąlygomis ir atsiskaitymui už prekes naudojantis tarptautinių "Mokėjimo sistemų" banko kortelėmis ir (arba) kitomis mokėjimo priemonėmis.

"Priėmimas" - visiškas ir besąlygiškas Pirkėjo sutikimas su pasiūlymo sąlygomis;

"Prekės" - asortimento prekių sąrašas oficialioje svetainėje www.yoler.shop

"Užsakymas" - atskiros prekės iš prekių asortimento sąrašo, kurias Pirkėjas nurodo pateikdamas užsakymą interneto svetainėje;

"Pristatymas" - trečiosios šalies organizacija, teikianti Pirkėjui užsakymo pristatymo paslaugas.

"Internetinė parduotuvė" - oficiali Pardavėjo interneto svetainė, skirta pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti, Pirkėjui susipažįstant su Pardavėjo siūlomų prekių aprašymu ir (arba) pateiktomis nuotraukomis internetu, dėl ko Pirkėjas neturi galimybės tiesiogiai susipažinti su prekėmis - nuotolinis prekių pardavimo būdas.

"Sandoris" - mokėjimas už įsigytas Prekes.

"Mokėjimo sistemos" - finansinių įstaigų, sujungtų tarpusavyje sutarties pagrindu, visuma, taip pat programinė ir techninė įranga bei techninės priemonės, užtikrinančios informacinę ir technologinę sąveiką, būtiną atsiskaitymams tarp Pirkėjų ir Pardavėjo vykdyti.

"Atsiskaitymų bankas" - atsiskaitymus vykdantis bankas, kuris, remdamasis turima mokėjimo informacija, atlieka atsiskaitymus už Operacijas "Banko kortelėmis" ir turi atitinkamus "Mokėjimo sistemų" leidimus bei atlieka lėšų pervedimą Pardavėjo parduotuvės naudai.

2.Sutarties objektas

2.1 Pardavėjas įsipareigoja perduoti užsakymą Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakymą ir jį priimti šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

2.2 Ši sutartis reglamentuoja prekių pirkimą ir pardavimą internetinėje parduotuvėje, įskaitant:

2.2.1 Pirkėjo savanoriškas prekių pasirinkimas internetinėje parduotuvėje;

2.2.2. Pirkėjas pats įvykdo užsakymą internetinėje parduotuvėje;

2.2.3. Pirkėjo užsakymo apmokėjimas, atliekamas internetinėje parduotuvėje;

2.2.4. Užsakymo vykdymas ir perdavimas Pirkėjui šios sutarties sąlygomis.

2.3 Nuosavybės teisė į užsakymą Pirkėjui pereina sumokėjus visą užsakymo sumą.

3. Užsakymo procedūra.

3.1 Internetinėje parduotuvėje kainos nurodytos eurais.

3.2. Produktų kainas vienašališkai ir be jokių ginčų nustato Pardavėjas ir jos nurodomos internetinės parduotuvės puslapiuose pagal nuorodą: yoler.shop.

3.3. Visą užsakymo kainą sudaro:

- internetinėje parduotuvėje esančių prekių kainą;

- užsakymo pristatymo išlaidas.

3.4. Užsakymo apdorojimo procedūra aprašyta el. parduotuvės svetainėje čia: https://www.yoler.shop/shipping-returns.

3.5. Pirkėjas už užsakymą sumoka bet kuriuo patogiu ir prieinamu būdu, kurį pasirenka internetinėje parduotuvėje, paspaudęs nuorodą: https://www.yoler.shop/shipping-returns.

Mokėjimo būdai (Pardavėjas neatsako už Pirkėjo per mokėjimo sistemas atliekamas operacijas).

3.6. Visa informacinė medžiaga, pateikta svetainėje yoler.shop, yra rekomendacinio pobūdžio ir negali išsamiai perteikti tikslios informacijos apie tam tikras gaminio savybes ir charakteristikas. Jei Pirkėjui kyla klausimų dėl prekių savybių ir charakteristikų, prieš užsakydamas prekes jis turėtų pasikonsultuoti su Pardavėjo pagalbos tarnyba telefonu +370 648 27870 el. paštu marketing@yoler.shop.

3.7. Internetinė parduotuvė gali vienašališkai pakeisti interneto svetainėje nurodytą prekių kainą, tokiu atveju Pirkėjo užsakytų ir apmokėtų prekių kaina nekeičiama.

3.8. Pirkėjui užsiregistravus Svetainėje, jam atidaromas Asmeninis kabinetas, kuriame rodoma Užsakymų būsena (apmokėjimas / atšaukimas / vykdymas / kt.). Užsakymo pateikimo fakto patvirtinimas Pirkėjo nurodytu mobiliojo telefono numeriu ir el. pašto adresu yra neprivalomas.

3.9. Užsakymo pateikimo ir apmokėjimo už Prekes faktas patvirtinamas išsiunčiant Pirkėjui el. laišką arba atitinkamą informaciją Asmeninėje erdvėje. Jei Pirkėjas negauna Pirkėjo el. pašto arba jei Asmeninėje erdvėje nėra informacijos, Pirkėjas per 1 (vieną) dieną nuo apmokėjimo momento kreipiasi į Pardavėją, kad šis patvirtintų apmokėjimą už Prekes.

4.Šalių teisės ir pareigos.

Pardavėjas įsipareigoja:

4.1 Nuo šios sutarties sudarymo dienos užtikrinti, kad visi įsipareigojimai Pirkėjui būtų visiškai įvykdyti pagal šios sutarties sąlygas ir galiojančius įstatymus.

4.2 Pardavėjas pasilieka teisę nevykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų esant force majeure aplinkybėms, nenugalimos jėgos aplinkybėms.

4.3 Tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis ir užtikrinti jų konfidencialumą galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

4.4. Užkirsti kelią bandymams neleistinai susipažinti su informacija ir (arba) perduoti ją asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su užsakymų vykdymu.

Pardavėjas turi teisę:

4.5 be susitarimo su Pirkėju perleisti savo teises ir pareigas pagal sutartį tretiesiems asmenims.

4.6. vienašališkai keisti šią sutartį, prekių ir susijusių paslaugų kainas, mokėjimo būdus ir pristatymo sąlygas, paskelbdamas juos internetinės parduotuvės puslapiuose, esančiuose interneto adresu: yoler.shop Visi pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo ir laikomi praneštais Pirkėjui nuo jų paskelbimo momento.

4.7 Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo užsakyme pateikiamų produktų skaičių, apie tai informuodamas Pirkėją.

4.8 Informacija apie Pirkėją gali būti atskleista oficialioms institucijoms griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų.

4.9 Informuoti (pranešti) internetu, į nurodytą elektroninę dėžutę, ir telefonu, nurodytu telefono numeriu Pirkėją apie užsakymo būklę.

4.10. Informuoti apie Pardavėjo taikomas nuolaidas, akcijas ir Prekių pasikeitimus internetu į nurodytą elektroninę dėžutę ir telefoninio ryšio priemonėmis į nurodytą Pirkėjo telefono numerį.

Pirkėjas įsipareigoja:

4.11. Užsakymo metu pateikite tikslią informaciją: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, kontaktinį telefono numerį, pašto kodą, regioną, miestą, gatvę ir namo numerį.

4.12. Prieš sudarydami Sutartį susipažinkite su viešojo pasiūlymo turiniu - mokėjimo ir pristatymo sąlygomis, nurodytomis internetinės parduotuvės svetainėje, paspaudę čia: Viešasis pasiūlymas

4.13. Pateikti užsakymą ir jį pristatyti pagal šios Sutarties sąlygas.

Pirkėjas turi teisę:

4.14. Pagal Latvijos Respublikos civilinį kodeksą pirkėjas turi teisę atsisakyti mažmeninės pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo su sąlyga, kad atlygins pardavėjui būtinas išlaidas, patirtas dėl sutarties vykdymo veiksmų.

5. Užsakymo apmokėjimas.

5.1 Pardavėjas vienašališkai nustato Prekių kainas ir nurodo jas Interneto svetainėje euriais. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti Produkto kainą. Tačiau Pirkėjo užsakytų ir apmokėtų Prekių kaina nekeičiama.

5.2 Pirkėjas už užsakytas Prekes sumoka per 1 (vieną) banko dieną nuo Užsakymo pateikimo dienos.

5.3 Pirkėjas už Prekes moka eurais grynaisiais pinigais, per internetines mokėjimo sistemas arba mokėjimo kortele.

5.4 Jei už Užsakymą atsiskaitoma mokėjimo kortele, kortelės duomenys įvedami elektroninę mokėjimo sistemą, kuri yra sertifikuota mokėjimo sistemų "Visa Inc." ir "MasterCard Worldwide" atlikti operacijas su 3-D Secure autentifikavimu. Pirkėjo pateikti duomenys yra visiškai apsaugoti pagal Mokėjimo kortelių pramonės duomenų saugumo standartą, todėl niekas, įskaitant mūsų internetinę parduotuvę, negali jų gauti.

5.5. Apmokėjimas už Prekes laikomas atliktu nuo sėkmingo sandorio užbaigimo momento (atsiskaitant banko kortele) kortele arba lėšų gavimo Pardavėjo sąskaitoje, jei atsiskaitoma negrynaisiais pinigais. Apmokėjimo už paslaugą faktą Pardavėjas patvirtina pakeisdamas Užsakymo būseną Pirkėjo asmeninėje erdvėje ir (arba) išsiųsdamas laišką Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.6 Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas sumoka už Prekes.

6. Prekių pristatymas.

6.1 Užsakymas pristatomas gavus mokėjimą į Pardavėjo sąskaitą.

6.2. Prekių pristatymo sąlygas, įskaitant pristatymo terminą ir jo kainą, kiekvienam Pirkėjui nustato Pardavėjas, atsižvelgdamas į pristatymo vietos nutolimą ir Prekių matmenis, ir apie jas informuoja Pirkėją, kai Pirkėjas pateikia Užsakymą interneto svetainėje www.yoler.shop.

Pirkėjas pasirenka pristatymo būdą iš internetinės parduotuvės svetainėje siūlomų variantų paspaudęs nuorodą: www.yoler.shop.

6.3. Prekės Pirkėjui pristatomos adresu, data ir laiku, dėl kurių Pardavėjas ir Pirkėjas susitarė Pirkėjui pateikus Užsakymą. Prekė pristatoma į Pirkėjo arba Gavėjo namus toliau nurodytomis sąlygomis.

6.3.1 Prekių pristatymas neapima Prekių atgabenimo į Pirkėjo nurodytą butą/vietą.

6.4 Pristatymo metu užsakytos Prekės pristatomos Pirkėjui, o jo nesant - bet kuriam asmeniui (toliau - Gavėjas), pateikusiam kvitą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Pirkėjo sumokėtą avansą. Gavėjas, veikiantis juridinio asmens vardu, pateikia tinkamai įformintą įgaliojimą.

Pardavėjas neatsako, jei Gavėjas neturi dokumentų, patvirtinančių Pirkėjo išankstinį mokėjimą.

6.5 Jei sutartą dieną ir valandą Pirkėjo arba Gavėjo nėra pristatymo adresu, pristatymo darbuotojai laukia 30 (trisdešimt) minučių ir išvyksta, palikdami Pirkėjui SMS pranešimą.

6.6. Pirkėjui ar Gavėjui negavus Prekių dėl jų kaltės (įskaitant dėl to, kad Pirkėjas ar Gavėjas neatvyko pristatymo adresu sutartą dieną ir valandą, arba tuo atveju, jei minėti asmenys atsisako pateikti savo tapatybę patvirtinančius dokumentus), Pirkėjas atsisako pristatyti Prekes. Tokiu atveju vėlesnis pristatymas atliekamas su Pardavėju suderintą naują datą, Pirkėjui dar kartą sumokėjus pristatymo mokestį.

6.7. Pardavėjo įsipareigojimas pristatyti Prekes su pristatymo sąlyga laikomas įvykdytu nuo to momento, kai Pirkėjas arba Gavėjas pasirašo pristatymo dokumentus. Prekių priėmimas be pastabų atima iš Pirkėjo teisę remtis faktiškai pristatytų Prekių neatitikimu Užsakymui ar lydintiems dokumentams.

6.9. Pardavėjas deda visas pastangas, kad būtų laikomasi šiame Pasiūlyme ir (arba) Interneto svetainėje nustatytų Prekių pristatymo terminų. Tačiau Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pristatymo laikas priklauso nuo Pirkėjo buvimo vietos ir yra nuo 1 (vienos) iki 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų.

6.10. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Užsakymo bet kuriuo metu iki jo perdavimo kurjerių pristatymo tarnybai momento.

7. Prekių pristatymas-priėmimas

7.1. Pirkėjas arba Gavėjas priima pristatytas Prekes pagal pakuočių kiekį jų perdavimo iš Pardavėjo Pirkėjui momentu. Priimdamas Prekes, Pirkėjas arba Gavėjas patikrina pakuočių skaičių ir Prekių pakuotės vientisumą. Jei pretenzijų nėra, Pirkėjas arba Gavėjas pasirašo atitinkamą Prekių pristatymo-priėmimo dokumentą be jokių pastabų arba, jei pretenzijų yra, pateikia pastabą šiame dokumente.

7.2 Prekių pristatymo metu Pirkėjui raštu pateikiama ši informacija:

- Užsakymo patvirtinimai su užsakytų Prekių sąrašu ir jų kaina eurais;

- Informacija apie privalomą patvirtinimą, kad Prekės atitinka privalomus teisės aktų reikalavimus, įskaitant atitinkamų techninių reglamentų pavadinimus ir išsamią informaciją apie Prekių atitikties sertifikatus ir (arba) deklaracijas;

- Informacija apie pagrindines prekių vartojimo savybes;

- Informacija apie garantinį laikotarpį, jei taikoma;

- Efektyvaus ir saugaus Prekių naudojimo taisyklės ir sąlygos;

- Informacija apie prekių naudojimo laiką arba galiojimo laiką;

- Informacija apie Prekių energijos vartojimo efektyvumą, jei taikoma;

- Pristatymo užsakymas, patvirtinantis Prekių pristatymą-priėmimą pagal siuntų skaičių iš Pristatymo tarnybos Pirkėjui.

7.3. Atsitiktinio Prekių praradimo ar sugadinimo rizika pereina iš Pardavėjo Pirkėjui tuo momentu, kai Pristatymo tarnyba perduoda Prekes Pirkėjui arba Gavėjui ir minėti asmenys pasirašo Prekių perdavimo-priėmimo aktą.

7.4 Siekiant išvengti piktnaudžiavimo ir (arba) sukčiavimo atvejų, minėti asmenys, perduodami apmokėtas Prekes Pirkėjui arba Gavėjui, turi pateikti Pristatymo tarnybos darbuotojui savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, papildomai - Gavėjo atitinkamus įgaliojimus patvirtinantį dokumentą. Be to, pristatymo tarnybos darbuotojas turi teisę paprašyti Pirkėjo arba Gavėjo nurodyti paskutinius keturis banko kortelės, kuria buvo atsiskaityta už Prekes, numerio skaitmenis. Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo pateikti atsiskaitymui naudojamos banko kortelės autorizacijos kodą, kurį Pirkėjas nurodė atsiskaitymui naudojamos banko kortelės leidėjui. Pardavėjas garantuoja Pirkėjo ir Naudos gavėjo asmeninės informacijos konfidencialumą ir apsaugą bei užtikrina, kad tokią garantiją teiktų Pardavėjo pasitelktos trečiosios šalys.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1 Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes iki jų pristatymo momento.

8.2 Pirkėjas gali atsisakyti priimti prekes pristatymo metu, jei pristatytos prekės yra netinkamos kokybės (remiantis Latvijos Respublikos civiliniu kodeksu "Dėl vartotojų teisių apsaugos").

8.3 Aptikęs netinkamos kokybės prekes, pirkėjas turi teisę jas pakeisti arba grąžinti nustatyta tvarka. Pagal Latvijos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą pirkėjas turi teisę pakeisti arba grąžinti nekokybišką prekę per 14 dienų, neskaitant pirkimo dienos, jei pirkėjas turi pirkimo čekį.

Prekėms, kurios skirtos naudoti komerciniais tikslais, netaikomas Latvijos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas, ir jas galima grąžinti tik esant defektams, laikantis Latvijos Respublikos civiliniame kodekse nustatytos tvarkos.

8.4 Prekių grąžinimas ir keitimas atliekamas gavus raštišką Pirkėjo prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

- Pirkėjo vardas ir pavardė, paso duomenys (fizinio asmens atveju);
- TIN, pirkėjo duomenys (juridinio asmens atveju);
- Užsakymo gavimo data ir būdas;
- Mokėjimo suma, data ir būdas
- grąžinimo priežastis;
- Banko sąskaitos numeris ir banko rekvizitai, į kuriuos bus pervestas mokestis už grąžinimą (juridinio asmens atveju).

Grąžinti tinkamos kokybės prekę galima, jei jos prekinė forma, vartojimo savybės ir dokumentas, patvirtinantis nurodytų prekių įsigijimo faktą ir sąlygas, yra nepažeisti. Tai, kad pirkėjas neturi nurodyto dokumento, neatima iš jo galimybės remtis kitais prekių įsigijimo iš šio pardavėjo įrodymais.

8.5 Tinkamai įvykdžius grąžinimo procedūrą, pardavėjas grąžina už prekes sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo į prašyme nurodytą sąskaitą.

8.6 Kai mokama mokėjimo kortele, pinigai grąžinami į kortelę, iš kurios buvo sumokėta už Užsakymą.

8. Force majeure

Bet kuri iš Šalių atleidžiama nuo atsakomybės už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jei toks neįvykdymas atsirado dėl force majeure aplinkybių. Force Majeure - tai ypatingi įvykiai ar aplinkybės, kurių Šalys negalėjo nei numatyti, nei užkirsti jiems kelio protingomis priemonėmis. Tokie ypatingi įvykiai ar aplinkybės apima, be kita ko, streikus, potvynius, gaisrus, žemės drebėjimus ir kitas stichines nelaimes, karo veiksmus ir kt.

9. Šios sutarties galiojimo terminas.
9.1 Šalys pripažįsta, kad įsipareigojimai pagal šią sutartį pradedami vykdyti Pirkėjui įvykdžius užsakymą ir laikantis šios sutarties.
9.2. Ši sutartis galioja tol, kol Šalys visiškai įvykdo savo įsipareigojimus.
10. Kitos sąlygos. Asmens duomenų tvarkymas.
10.1. Už šios Sutarties (Pirkėjo priimto Pardavėjo pasiūlymo) sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako pagal Latvijos Respublikos įstatymus.
10.2 Kilus bet kokiems Pirkėjo klausimams ir pretenzijoms, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją.
10.3. Šalys imasi visų priemonių ginčams ir nesutarimams, kurie gali kilti vykdant įsipareigojimus pagal sutartį arba dėl jų, spręsti derybomis.
10.4. Jei Šalims nepavyksta susitarti, visi ginčai sprendžiami Latvijos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Pardavėjo buvimo vietos teisme.
Vartotojo / Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, kurios buveinė yra adresu: Blaumaņa iela 11/13-15, Ryga, LV-10312, https://www.dvi.gov.lv/lv, taisykles.
Registruodamasis Svetainėje Vartotojas pateikia šią informaciją: Pavardė, vardas, tėvavardis, kontaktinis telefono numeris, el. pašto adresas, prekių pristatymo adresas.
Pateikdamas savo asmeninę informaciją Pardavėjui, Svetainės lankytojas/naudotojas/pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas ją tvarkytų, be kita ko, siekdamas vykdyti įsipareigojimus Svetainės lankytojui/naudotojui/pirkėjui pagal šį viešąjį pasiūlymą, reklamuoti Pardavėjo produktus ir paslaugas, elektroninės ir SMS apklausos, rinkodaros kampanijų rezultatų kontrolė, klientų aptarnavimas, prekių pristatymo Pirkėjams organizavimas, Svetainės lankytojų / Naudotojų / Pirkėjų prizų loterijų vykdymas, Svetainės lankytojų / Naudotojų / Pirkėjų pasitenkinimo, taip pat Pardavėjo teikiamų paslaugų kokybės kontrolė.
Asmens duomenų tvarkymas - bet koks veiksmas (operacija) ar veiksmų (operacijų) visuma, atliekamas su asmens duomenimis automatizuotai arba neautomatizuotai, įskaitant rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, išaiškinimą (atnaujinimą, keitimą), išgavimą, naudojimą, perdavimą (įskaitant perdavimą trečiosioms šalims, neišskiriant tarpvalstybinio perdavimo, jei to reikia vykdant įsipareigojimus), anonimizavimą, blokavimą, ištrynimą, sunaikinimą, taip pat asmens duomenų tvarkymą.
Pardavėjas turi teisę siųsti informacinius pranešimus, įskaitant reklaminius, į Vartotojo / Pirkėjo elektroninį paštą ir mobilųjį telefoną, gavęs jo sutikimą, išreikštą atliekant veiksmus, kurie vienareikšmiškai identifikuoja šį abonentą ir leidžia patikimai nustatyti jo valią gauti pranešimą. Vartotojas / Pirkėjas turi teisę atsisakyti gauti reklaminę ir kitą informaciją, nenurodydamas atsisakymo priežasčių, informuodamas Pardavėją apie savo atsisakymą telefonu +370 648 27870 arba išsiųsdamas prašymą Pardavėjo el. pašto adresu: marketing@yoler.shop. Paslaugų pranešimai, informuojantys Vartotoją / Pirkėją apie užsakymą ir jo tvarkymo etapus, siunčiami automatiškai ir Vartotojas / Pirkėjas jų negali atsisakyti.
Sutikimas tvarkyti asmens duomenis atšaukiamas atsiimant šio Viešojo pasiūlymo priėmimą pagal čia nurodytą formą.
Pardavėjas turi teisę naudoti "slapukų" technologiją. "Slapukuose" nėra konfidencialios informacijos. Lankytojas / Naudotojas / Pirkėjas sutinka, kad slapukai būtų renkami, analizuojami ir naudojami, taip pat ir trečiųjų šalių, statistikos formavimo ir reklaminių pranešimų optimizavimo tikslais.
Pardavėjas gauna informaciją apie svetainės http://www.yoler.shop lankytojo ip adresą. Ši informacija nenaudojama lankytojui identifikuoti.
Pardavėjas neatsako už informaciją, kurią Vartotojas / Pirkėjas pateikia Svetainėje viešai prieinama forma.
Pardavėjas turi teisę įrašinėti telefoninius pokalbius su Vartotoju / Pirkėju. Tokiu būdu Pardavėjas įsipareigoja: užkirsti kelią bandymams neteisėtai gauti informaciją, gautą telefoninių pokalbių metu, ir (arba) perduoti ją tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Užsakymų vykdymu, pagal "Apie informaciją, informacines technologijas ir informacijos apsaugą".
Dėl apmokėjimo, paslaugų kokybės, gavimo laiku ir kitų su kortelių operacijomis susijusių klausimų prašome kreiptis telefonu +370 648 27870 arba el. paštu marketing@yoler.shop.
Informacija apie prekybininką: RB PREMIERE CAPITAL HOLDING SIA
Juridinis adresas: Matīsa iela 61-20, Ryga, LV-1009, Latvija
Įmonės kodas 40103971620
TAX LV 40103971620/EORI LV40103971620
Einamosios sąskaitos numeris: LT263500010009250455
Visas banko pavadinimas: Paysera LT, UAB

bottom of page